Αδημοσίευτο Γενική Συνέλευση FIVA

Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIVA  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή   15 Νοεμβρίου 2013 στο Split της Κροατίας.

Την Ε.Ο.Ο.Ε  και τον Σ.ΙΣ.Π.Α. εκπροσώπησαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων.